Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Procedura MOSS

Procedura Mini On Stop Shop:
- dotyczy podmiotów świadczących usługi telekomunikacyjnych, nadawcze oraz elektroniczne,
- dotyczy sprzedaży na rzecz osób prywatnych (wszystkie osoby, które nie są podatnikami podatku VAT),
- wykonaną przez nas usługę opodatkowujemy według przepisów z kraju konsumpcji, czyli kraju naszego odbiorcy/nabywcy (również wygląd faktury może wymagać dostosowania do przepisów danego kraju),
- MOSS to uproszczona metoda rejestracji i opłaty podatku VAT poprzez polski urząd skarbowy (Drugi Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście),
- rozliczenie transakcji musi być w walucie EUR, przy czym kupujący może zażądać wystawienia faktury w swojej walucie ojczystej,
- dokumenty dot. MOSS podatnik musi przechowywać przez 10 lat,
- zgłoszenie jest dobrowolne, jeśli sią na nią nie zdecydujemy musimy rejestrować się jako podatnik VAT w kraju danego nabywcy.
 
Aby skorzystać z MOSS należy:
- złożyć w formie elektronicznej do US zgłoszenie rejestracyjne VIU-R (po pozytywnej weryfikacji otrzymamy potwierdzenie rejestracji),
- należy założyć i regularnie prowadzić specjalną ewidencję do celów MOSS,
- raz na kwartał składamy deklarację VIU-D w formie elektronicznej (do 20. dnia miesiąca po każdym kwartale) i opłacamy należny podatek również w tym terminie z podaniem nr UNR bez zaokrąglania kwot.
 
NAJWAŻNIEJSZE:  Podatnika polskiego będą obowiązywały przepisy miejscowe, natomiast w systemie MOSS może opodatkować te czynności w Polsce przy zastosowaniu stawek państwa konsumpcji usług.
 
Usługi elektroniczne zgodnie z Rozporządzeniem Rady UE nr 282/2011:
1. usługi świadczone z pomocą Internetu lub sieci elektronicznej, których świadczenie jest zautomatyzowane i wymaga minimalnego udziału człowieka, a ich wykonanie bez wykorzystania technologii informacyjnej jest niemożliwe.
2. Zaliczamy do nich m.in.:
- ogólnie dostawy produktów w formie cyfrowej, łącznie z oprogramowaniem, jego modyfikacjami lub nowszymi wersjami;
- usługi umożliwiające lub wspomagające obecność przedsiębiorstw lub osób w sieci elektronicznej, takich jak witryna lub strona internetowa;
- usługi generowane automatycznie przez komputer i przesyłane poprzez Internet lub sieć elektroniczną w odpowiedzi na określone dane wprowadzone przez usługobiorcę;
- wszystkie wymienione w Załączniku nr 1 w/w Rozporządzenia.
 
 
wbr-image-kontakt
TEL.: 74 666 66 22
FAX.: 74 666 66 26